Workshop Omgaan met huilen en boze buien

Workshop Omgaan met huilen en boze buien

Weet je niet goed hoe je om kan gaan met het (vele) huilen van je kind(je)? Ben je de wanhoop soms nabij? Probeer je vooral te zorgen dat het huilen stopt?

Zou je willen weten hoe je kan reageren als je kind(je) in een boze bui belandt, waar het niet zomaar weer uitkomt? Wil je leren hoe je ruimte kan geven aan de gevoelens van je kind, terwijl je ook goed voor jezelf zorgt? Want, poeh, wat kan zo’n boze bui slopend zijn! Voor iedereen…

‘Wat zeep is voor het lichaam, zijn tranen voor de ziel’
(Joods gezegde)

en dat geldt zeker ook voor boze buien. Maar hoe dan??! Hoe doe je dat dan, als je je kind niet huilend in zijn of haar bedje wil laten liggen, maar zelf gesloopt bent. Hoe doe je dat dan, als de zoveelste boze bui je zelf misschien zelf wel driftig of wanhopig maakt??!

In deze praktische workshop krijg je naast theorie over het nut van huilen en buien en uitwisseling met andere ouders ook veel concrete handvatten hoe je ermee om kan gaan!  Dat geeft meer ontspanning bij jezelf en verbinding met je kind.

Daarnaast help je je kind enorm in zijn of haar gevoel van eigenwaarde, vertrouwen op zichzelf en de ander. En gezondheid voor nu en later.
Daar profiteert je kind -met jullie- een heel leven lang van.